ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,10:46  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,10:38  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,22:27  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:58  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:53  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:48  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิดา บิลหมาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,13:59  อ่าน 1358 ครั้ง
รายละเอียด..