ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:58  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:53  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการสอน เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,15:48  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิดา บิลหมาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,13:59  อ่าน 1255 ครั้ง
รายละเอียด..