ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุนทร สำกำปัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร