ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานการสำรวจร้านอาหารที่นักเรียนในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมชอบรับประทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศ์นพกร ตรีเหรา เด็กหญิงธมลวรรณ จีรวงศ์ไกรสร เด็กหญิงสุดารัตน์ สินปรุ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,09:43   อ่าน 4646 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานการสำรวจประเภทหนังสือที่นักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมชอบอ่าน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วาสนา หวานพูล ด.ญ.ชนากานต์ พุธเจริญ ด.ญ.ศิรินทิพย์ เพชรแก้ว
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,09:38   อ่าน 853 ครั้ง