คณะผู้บริหาร

นายจันทแสน วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0898732194
อีเมล์ : kk_manager04@kobkul.ac.th

นายหัสชัย เสียงอ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0879686724
อีเมล์ : hassachai@kobkul.ac.th