ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562(18-20สค2562)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มอ.วิชาการ และศึกษาเรียนรู้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โล่และทุนการศึกษา 3000 บาท  จากรายการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้ ม ปลาย   ผู้ฝึกซ้อม นางสาวนันทินี  จูนิพัทธ์ 
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,23:21   อ่าน 65 ครั้ง