ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการตัดเย็บผ้าสำเร็จ
นายสุนทร สำกำปัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ร่วมพิธีเปิด อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการตัดเย็บผ้าสำเร็จ  จัดการอบรมโดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  โดยการดูแลของนางนิตยา สงนวล   หัวหน้างานแนะแนว  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,10:07   อ่าน 29 ครั้ง