ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เค แอนด์ เค สาขาบ้านปริก สนับสนุนกิจกรรมกีฬามหามิตร ปีการศึกษา 2562
           ในนามของผู้บริหาร   คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม   ขอขอบคุณ  เค แอนด์ เค สาขาบ้านปริก  ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬามหามิตร ปีการศึกษา 2562
โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะนวน 1 ลัง ให้แก่ทางโรงเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,16:54   อ่าน 23 ครั้ง