ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู (วันที่ 8 มิถุนายน 2560)
ด้วยโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ได้จัดพิธีการไหว้คครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก ในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อครู ผู้มีพระคุณและวัฒนธรรมการไหว้ การกราบ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,10:17   อ่าน 1604 ครั้ง