ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพังลาและวัดสองพี่น้อง

วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘  ปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง ๔ ประการ ด้วยกัน คือ

 ๑.เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา 
 ๒.เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก 
 ๓.เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก 
 ๔.เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ    

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น 
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,20:49   อ่าน 87 ครั้ง